Nyheter

Sista inventeringen innan semester utförd och jag får önska

Läs mer »

Konservering förlänger livet på det ni vill bevara

Vi på Mittkonservator är glada över att få bo och verka som konservatorer i den region av Sverige som vi kan allra bäst.
Lotta, Eva och Sandra har sina rötter i Jämtland, men bor numera i Västernorrland; Sundsvall, Härnösand och Undrom i Sollefteå kommun.

Svenska kyrkan är vår största uppdragsgivare och vi arbetar för bevarandet av det kyrkliga och profana kulturarvet i Ångermanland, Medelpad, Jämtland, Härjedalen och Hälsingland.

Vi arbetar med konservering av målningar på duk, måleri på trä, puts, metall och gips, skulpturer, bemålade interiörer och förgyllda objekt, samt textilkonservering i form av rengöring, montering och lagning av textila material. Vi upprättar åtgärdsprogram, vård- och underhållsplaner, beräknar kostnader och hjälper till vid ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning och byggnadsvårdsbidrag.

Med kunskap om objektets tekniska egenskaper och historia, undersöker och åtgärdar vi med hjälp av välbeprövade, forskningsbaserade metoder, för ett långsiktigt och hållbart bevarande till kommande generationer.

Nyheter

Sista inventeringen innan semester utförd och jag får önska

Läs mer »