Arnljotbonaden

Textil

Uppdrag

Åtgärdsprogram och offert samt utförande. Rengöring och ny montering för bättre anpassad upphängning.

Beställare

Jamtli (Östersunds Kommun)

Beskrivning

Arnljots saga illustrerad i tio scener varav den största visar slaget vid Stiklestad. Karin Nilsson, rektor på Jämtslöjd, komponerade bonaden. Med utgångspunkt från Pettersson Bergers opera Arnljot från Gällö, ritade hon ett mönster till en bonad i finnväv. Bonaden vävdes på Jämtslöjds väveri av Ester Eliasson, Marit Nilsson, Svea Jonsson och Agnes Henriksson. Kamratföreningen Skedkroken skänkte bonaden till restaurang Hov. Den invigdes av landshövdingskan Dr Hanna Rydh Munck af Rosenschöld söndagen dem 22 april 1932.

Finnväv med inslag i ull och varp i lin, 355 x 281 cm.

Konservering Jakob kyrka

Måleri​

Uppdrag

Konservering av Jakob kyrkas bemålade interiör och inventarier.

Beställare

Hudiksvallsbygdens församling

Beskrivning

Rengöring och konsolidering av oljefärgsskikt på puts i tak och väggar. Konservering av 90 kvm stor oljemålning på duk monterad vid kyrkans korvägg samt av lösa inventarier såsom målningar och skulpturer.

Vård- och underhållsplan för Härjedalens pastorat

Textil

Uppdrag

Inventering av textilier i Härjedalens pastorats samtliga kyrkor. Materialet sammanställdes till en Vård- och underhållsplan.

Beställare

Härjedalens pastorat

Beskrivning

Vård- och underhållsplanen är ett övergripande planeringsinstrument med syfte att:

  • Ge långsiktighet och helhetssyn i församlingens skötsel och vård av inventarier.
  • Ge underlag för ansökningar av olika bidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.
  • Vård- och underhållsplanen utgör grundval för bevarande av kyrkans kulturhistoriska värden och skall omfatta all skyddad egendom

Målsättningen är att upptäcka brister och planera för åtgärder i god tid med syfte att verka för god resurshushållning och bevarande av församlingens kulturarv.

Konservering Frösö kyrka

Måleri​

Uppdrag

Konservering av bemålade och förgyllda träinventarier i Frösö kyrka.

Beställare

Frösö Sunne Norderö församling

Beskrivning

Rengöring, konsolidering och retuschering av fasta inventarier såsom predikstol, altaruppsats, orgelfasad utförda i trä med polykrom bemålning samt förgyllning.

Konserveringsåtgärder på textilier från Borgsjö - Haverö pastorat

Textil

Uppdrag

Åtgärdsprogram och offert samt utförande. Rengöring och lagning av textilier så som mässhakar, stolor och kormatta

Beställare

Borgsjö – Haverö pastorat

Beskrivning

Borgsjö – Haverö pastorat består av Borgsjö, Haverö, Ånge samt Alby kyrka

Sacer- Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar

Konsultuppdrag

Uppdrag

Kvalitetssäkring av inventarieförteckningar​

Beställare

Härnösands stift

Beskrivning

Under 2020-2023 hjälper vi vårt stifts församlingar att digitalisera och kvalitetssäkra inventarieförteckningar som förtecknar kyrkans kulturhistoriskt värdefulla föremål.

Sommarhagen Peterson Berger

Måleri

Uppdrag

Konservering av bemålad interiör.

Beställare

Peterson-Berger Stiftelsen, Frösön
(Östersund)

Beskrivning

Rengöring, konsolidering och retuschering.

Underhållsguide

Skadeinventering

Uppdrag

Underhållsguide, Östersunds kommun

Beställare

Östersunds kommun

Beskrivning

Skadeinventering av interiör i lagskyddad miljö med förslag till prioritering av åtgärder och vad som kräver specialkompetens samt råd om underhållsrutiner.