Tjänster

Föremål, samlingar och interiörer måste förvaltas aktivt för att behålla sina kulturhistoriska, estetiska och ekonomiska värden.

Vad kan vi som konservatorer hjälpa er med?

Vi åtar oss uppdrag i stora delar av nedre Norrland; Jämtland, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland och Härjedalen.

Tillsammans leder Lotta och Eva stiftsprojektet Sacer- kvalitetssäkring av inventarieförteckningar. Där utbildar och stöttar vi församlingar att registrera och uppdatera sina inventarieförteckningar till det nätbaserade registret Sacer. Vid funderingar gällande textilier bistår Sandra med rådgivning.

Konservering innebär att bevara objektet, så långt det går, i oförändrat skick. Restaurering, såsom retuschering ger ofta tillbaka objektets ursprungliga karaktär.